Stichting Omnia Zuidoost-Brabant

Stichting Omnia Zuidoost-Brabant biedt ondersteuning en hulp aan gezinnen met opvoedingsvragen of -problemen. We zijn een gecontracteerde zorgaanbieder voor de regio Eindhoven. Ons hulpaanbod is gericht op alle gezinnen; zowel gezinnen met kleine vragen als gezinnen die langdurig kampen met een combinatie van verschillende ingewikkelde problemen. We werken zeer laagdrempelig en bereiken alle doelgroepen. De aanwezigheid van hulpverleners met verschillende culturele achtergronden bij Stichting Omnia geeft ons een bijzondere aanvullende kwaliteit en onderscheidt ons van andere zorgaanbieders. Door onze kennis en ervaring zijn wij gespecialiseerd in het werken met culturele diversiteit en de migratiegeschiedenis van niet-westerse gezinnen (transculturele hulpverlening).

Stichting Omnia:
Steun bij opvoeding tussen culturen